Tak sme nazvali tvorivé odpoludnie , ktoré sa uskutočnilo v CVČ dňa 28. januára 2017.
Podujatia sa zúčastnili nielen členovia krúžkov keramiky, ale aj ich kamaráti, rodičia a ostatná verejnosť. Úlohou bolo „ zasvätit“ širokú verejnosť do tajov keramiky. Spropagovať činnosť členov záujmové krúžku keramiky CVČ.

Pri práci s hlinou sa vystriedalo priebežne 49 detí a 18 dospelých. Oboznámili sa s priestormi CVČ s hlinou ako tvárnym materiálom, jej vlastnosťami, prípravou...
Pretvárali hlinu svojou tvorivosťou, fantáziou a zručnosťou v konkrétne výrobky.
Vyskúšali si aj prácu na hrnčiarskom kruhu. Bola tu dobrá atmosféra, tvorivosť, radosť, pohoda.
Nezištná bola pomoc p. Lesany Bálkovej/bývalej vedúcej ZÚ/, ktorá sa dobrovoľne venovala účastníkom podujatia pri točení na kruhu a svojimi radami ich usmerňovala k vytvoreniu pekných predmetov. Podujatia sa zúčastnili aj deti zo ZÚ Mladý zoológ, ktoré pomáhali vedúcej krúžku MVDr. Zuzane Bobákovej, pri výrobe odmien pre víťazov detských súťaží.

Účasť verejnosti , najmä rodičov a ich záujem o prácu krúžku keramiky nás potešila, urobila veľkú radosť . Posmelila naše odhodlanie a elán do ďalšej práce.

Účastníci podujatia dostali pozvanie do Kaštieľa v Radoli. V priebehu celého mesiaca február 2017 členovia krúžku keramiky tu vystavujú svoje výrobky. Tie odrážajú neoceniteľnú prácu detí na krúžku, ich usilovnosť, zručnosť, fantáziu...


Keramika Keramika Keramika Keramika Keramika Keramika