Skryté talenty – tak sme nazvali pracovno- tvorivé odpoludnie , ktoré sa uskutočnilo takmer vo všetkých klubovniach CVČ dňa 28.5.2016. Podujatia za uskutočnili nielen členovia krúžkov keramiky, ale aj ich kamaráti, rodičia a ostatná verejnosť. Úlohou bolo spropagovať činnosť CVČ, krúžku keramiky, usilovnosť , zručnosť členov ZÚ keramiky , ich výrobky na verejnosti.
Počas dňa sa pri práci s hlinou vystriedalo priebežne 55 detí, 4 mládežníci a 23 dospelých. Oboznámili sa s priestormi CVČ na činnosti ZÚ keramiky, s hlinou ako tvárnym materiálom, jej vlastnosťami, prípravou...
Pretvárali hlinu svojou tvorivosťou, fantáziou a zručnosťou v konkrétne výrobky.
Vyskúšali si aj prácu na hrnčiarskom kruhu.
Nezištná bola pomoc študentky VŠ Lesany Bálkovej, ktorá sa venovala účastníkom podujatia pri točení a svojimi radami ich usmerňovala k vytvoreniu pekných predmetov. Účasť rodičov , ostatných dospelých a nečlenov krúžku, ich záujem o našu prácu v ZÚ karamiky, nám urobila veľkú radosť.

Účastníci dostali pozvanie na nadväzujúce podujatia Farebná keramika, kde si budú môcť po vypálení svoje výrobky naglazovať, či vymaľovať.


Deň otvorených dverí v keramike 2016 Deň otvorených dverí v keramike 2016 Deň otvorených dverí v keramike 2016 Deň otvorených dverí v keramike 2016 Deň otvorených dverí v keramike 2016 Deň otvorených dverí v keramike 2016