Pre šikovné detičky sa uskutočnili v Centre voľného času na Komenského ulici v dňoch 20. a 21.10.2015.

Druháci zo ZŠ Nábrežná a predškoláci MŠ l. mája v celkovom počte 105 detí si vyrobili tekvičky. Že sú zruční a šikovní dokázali pri práci. Strihali, navliekali, ohýbali, lepili, krčili, natáčali, ...rôzne materiály. Popri práci sa dozvedeli veľa nového o jeseni, tekvičkách, naučili sa báseň, hádanku, zaspievali a zatancovali si.

Výrobky budú umiestnené na výstavke v triedach a neskôr budú doma krášliť detskú izbičku alebo kuchyňu.

Každý účastník dostal od tety Majky z CVČ pochvalu a sladkú odmenu.

Materiál na tvorivé dielničky poskytlo CVČ.


Jesenné tvorivé dielničky 2015 Jesenné tvorivé dielničky 2015 Jesenné tvorivé dielničky 2015 Jesenné tvorivé dielničky 2015 Jesenné tvorivé dielničky 2015