Vyhodnotenie jarného prímestského tábora

Centrum voľného času aj v tomto školskom roku zorganizol pre členov záujmových útvarov, deti mesta a blízkeho okolia jarný tábor s dennou dochádzkou.
Uskutočnil sa počas štyroch dní od 16. do 19. februára 2015.
Pedagogický dozor , výchovnú, záujmovú činnosť a program pôvodne pre 33 prihlásených detí zabezpečovali zamestnankyne CVČ p. Klušáková Mária , Daniela Kafčáková, Anna Behúňová a Janka Pavlusíková.
Dvaja sa tábora nezúčastnili pre onemocnenie. Účasť detí v jednotlivé dni dokumentuje denná dochádzka.
Prvý deň po úvodných organizačných pokynoch sa účastníci pri hre zoznámili, prežili pekné dopoludnie v Kysuckej hvezdárni v KNM . Dozvedeli sa veľa nového o slnečnej sústave, slniečku štyroch najbližších planétach . Cestou z hvezdárne, na štadióne sa rozhodlo v športovom zápolení o tom, kto je najlepší bežec - majster tábora. Program bol ukončený návštevou Mestskej knižnice v KNM, kde pani knihovníčky mali pre deti pripravený zábavnú kvíz a súťaž. Každý prispel svojou tvorivou činnosťou /včielka,kvet/ na výzdobu stromu v priestore knižnice.
V utorok všetkých zaujala výstavná expozícia v Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach. Pútavý výklad a praktické ukážky všetkým priblížili históriu cestovania po železnici. Slniečko počas tábora krásne hrialo a tak prispelo k peknému dopoludniu stráveného v Rajeckej Lesnej. V závere dňa spolu navštívili filmové 3D predstavenie Huba na suchu .
Streda bola venovaná návšteve mesta Čadca . Prezreli si Kysuckú knižnicu, zaplávali si v bazéne v Mestskej plavárni , overili svoju plaveckú zdatnosť v súťažiach a vyšantili sa v pri hrách v KINDERKU. Výlet sa všetkým páčil, no ešte viac na ďalší deň pobyt vo v Aqurelaxe v Dolnom Kubíne. Oddychová činnosť bola realizovaná formou zábavných, spoločenských hier a súťaží, sledovaním krátkych rozprávok.
Každý odchádzal s novými zážitkami, priateľstvami. Fotografia a účastnícky list budú deťom pripomínať tieto krásne chvíle jarných prázdnin.


Jarný prímestský tábor Jarný prímestský tábor Jarný prímestský tábor
Jarný prímestský tábor Jarný prímestský tábor