Čarovné vecičky alebo fašiangová tvorivosť v CVČ


sa konala dňa 21.1.2015 v klubovni CVČ.


Práca s papierom bola určená pre členov ZÚ CVČ a žiakov školskej družiny
tretích ročníkov.

Dielničiek sa zúčastnilo 32 detí.
Účastníci si vyrobili trojrozmerné fašiangové tváričky, učili sa tvarovať papier,
skladať nos z kartónu, lepiť trojrozmerné predmety, rolovať pásiky, upevňovať zásady hygieny pri práci.
Prispeli k rozvoju fantázie detí, ich tvorivosti, manuálnej zručnosti a estetického cítenia.


Čarovné vecičky Čarovné vecičky Čarovné vecičky
Čarovné vecičky Čarovné vecičky Čarovné vecičky