Centrum voľného času, Kysucké Nové Mesto v spolupráci s e Slovensko zorganizovalo podujatie Deti v sieti – prednáška o bezpečnosti na internete.

Prednáška bola zameraná na úskalia a nebezpečenstvá internetu a s ním spojených sociálnych sietí, ako je pokec, zoznamka, facebook a podobne.

Zúčastnilo sa 720 detí detí zo základných škôl Clementisova, Nábrežná, Dolinský potok s od 2 ročníka do 7. ročníka. . Zdenko Slávik, lektor akcie, veľmi dobrou, hravou a nenásilnou formou viedol celé podujatie a tým zaujal mladších aj starších žiakov.