z histórie

  Prvými vedúcimi rybárskych krúžkov v Kysuckom Novom Meste, keď miestna organizácia ešte neexistovala a rybári z Kysuckého Nového Mesta patrili pod Mestskú organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline, boli páni Michal Bruncko a po ňom Ján Birkus. Od roku 1977, keď vznikla samostatná Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom Meste viedol deti a mládež Peter Bukovský. Neskôr bol vedúcim Oldřich Bažinka a po ňom veľa rokov pán Milan Tomčík. V súčasnosti sa venuje práci s deťmi Dušan Jaššo. Popri krúžku v Kysuckom Novom Meste vznikali a zanikali aj krúžky na dedinách. V obci Ochodnica viedli krúžky Zdeno Smetana a Peter Krupka, v posledných rokoch Ľubomír Olejko. V Kysuckom Lieskovci celú generáciu rybárov vychoval a aj v súčasnosti vychováva pán Albín Koyš. V obci Radoľa viedol deti pred rokmi pán Zdeno Krupka. V súčasnosti v obci Rudina vedie krúžok pán Marián Mičian a v Snežnici Dušan Jaššo.

zameranie

  Deti v rybárskych krúžkoch v Kysuckom Novom Meste a okolí sa venujú športovému rybolovu vo viacerých technikách - lovu na pávanú, lovu na položenú ale predovšetkým, vzhľadom na možnosti rybolovu v okolí mesta, lovu na umelé nástrahy prívlači a muškáreniu. V zimných mesiacoch pripravujú umelé nástrahy, učia sa rozpoznávať ryby a osvojujú si zákon a vyhlášku. V letných mesiacoch chodia k vode a zúčastňujú sa množstva rôznych podujatí. Dôležitou súčasťou vzdelávania mladých rybárov je ekologická výchova. V jarných mesiacoch sadia stromčeky v okolí vodných tokov, ak sú vhodné podmienky pomáhajú pri stavbe splavov na odchovných potokoch alebo zbierajú odpadky a pod.

filozofia krúžku

  Deti v krúžku sú vedené k tomu aby pochopili, že voda nie je iba hrozbou pri povodniach alebo prostriedkom, ako sa dá zbaviť nepotrebného odpadu, ale že vodný ekosystém môže byť aj objektom záujmu, objavovania jej krásy a snahy ochrániť ju pred negatívnymi vplyvmi. Cieľom rybárskeho krúžku je formovať hodnotovú orientáciu u detí, aby nevyužívali prirodzenú produktivitu prostredia v nerovnováhe. Učia sa rozlišovať, ktorú rybku si môžu vzhľadom na jej výskyt v konkrétnom revíri ponechať, aby takáto nerovnováha nenastala. Napokon pochopia, že ryba nie je iba kus mäsa, ale že je to živý organizmus, ktorý je zaujímavejší keď žije a zostane žiť vo svojom prirodzenom prostredí.