Centrum voľného času a denné centrum „Klub 75" Kysucké Nové Mesto dňa 4.12.2013 organizovali- 3. ročník šachového turnaja medzi žiakmi, mládežou a dôchodcami nášho mesta. V priestoroch MsKŠS si zasadlo družstvo seniorov v zložení:
pp. Vladimír Kudlík, Viktor Cvopa, Tibor Djablik, Štefan Marčiš, Pavol Orieščik, Martin Janči, Ján Hanzel, Milan Smetana .Za juniorov bojovali žiaci ZŠ Clementisova KNM v zložení Jozef Kubík, Jakub Sirovatka, Stanko Slivoň, , Pavol Mazúr, Samuel Mazúr, Lucia Ševčíková, Ľubomír Ševčík, Adam Hmíra. Súťaž otvorila p. Behúňová Anna z CVČ, koordinátor Denného centra KLUBU 75 p. Milan Bileš . Rozhodcom súťaže bol p. učiteľ/vedúci šachového krúžku / Ľubomír Ševčík. Hralo sa na víťazné družstvo o putovný pohár.

V tomto ročníku vyhralo opäť družstvo seniorov s výsledkom 5:3. Víťaznému družstvu bol odovzdaný putovný pohár, deti dostali od seniorov balíčky a drobné ceny od koordinátora a pracovníčky CVČ.

V závere sme si navzájom popriali šťastné a veselé Vianoce. Pri kráľovskej hre- šachu veríme, že sa opäť stretneme a budeme pokračovať v tejto tradícií aj novom roku 2014.

Spracovala: Behúňová Anna-CVČ