V dňoch 5.-12. júla 2013 sa uskutočnil už 10. ročník letného tábory mladých cykloturistov so zameraním na aktívny pobyt v prírode.
Základňou nášho tábora sa stala turistická ubytovňa – bývalý internát strednej školy rybárskej v Mošovciach.

Prvé prázdninové týždne navštívila skupina 16 detí zaujímavé miesta regiónu Turiec. Hlavným dopravným prostriedkom bol pre nás bicykel a perfektne značená Turčianska cyklomagistrála, ktorá nás doviedla do krásnych kútov tohto regiónu.

Za tento ročník starší účastníci tábora najazdili na bicykli viac ako 130 km, v rámci pešej turisiky viac ako 20 km.

Navštívili sme niekoľko rančov, jazdili sme na koňoch, navštívili i chovnú stanicu pstruhov, rodný dom J.Kollára, múzeum remesiel, obec Blatnicu, Gaderskú dolinu,kaštieľ, park grófa Révaja- posledného majiteľa- panovníka a iné historické a prírodné zaujímavosti. Počas tábora sme sa tiež kúpali , hrali športové hry, súťažili, vyrobili suvenír, napísali a poslali pohľadnice domov. Svojpomocne sme si pripravovali raňajky a stravu na naše putovania. Služba dňa sa starala o čistotu kuchynky, garážovanie bicyklov. Na záver tábora boli účastníci odmenení vecnými cenami za všetky aktivity, ktoré sme vyhlásili.

Tábor organizuje pracovníčka CVČ v spolupráci s dlhoročným dobrovoľným spolupracovníkom " ujom" Romanom Minarovičom, ktorému patrí veľká vďaka za všetky ročníky táborov. Deti taktiež dostali v týchto dňoch od uja Romana CD s fotkami, ktoré nám všetkým budú dlho pripomínať pekné táborové chvíle.

Poďakovanie patrí p. Piňákovi Miroslavovi, ktorý nám každoročne odvezie aj dovezie bicykle, batožiny a materiál do Mošoviec, tiež pani učiteľke Gregušovej Monike- táborovej vedúcej a inštruktorovi Marekovi Piňákovi.

Tešíme sa na ďalší ročník!