Tradične počas jarných prázdnin centrum voľného času organizuje pre členov záujmových útvarov, deti mesta a blízkeho okolia jarný prímestský tábor s dennou dochádzkou. V tomto roku sa uskutočnil v dobe od 5. do 9. marca 2012. Pedagogický dozor , výchovnú, záujmovú činnosť a program zabezpečovali zamestnankyne CVČ p. Kafčáková, Pavlusíková a Klušáková ako aj externí zamestnanci CVČ Mgr .Daniel Bandura a MVDr. Zuzana Bobáková.
Pestrý a zaujímavý program bol pripravený pre zúčastnené detí. Prežili pekný deň vo hvezdárni a návštevou hasičov v Kysuckom Novom Meste. Na farme v Ochodnici sa dozvedeli viac o chove oviec, jahniat a povozili sa na koníkoch . Nové poznatky z histórie Kysúc získali v kaštieli v Radoli. Páčilo sa im aj vo výstavnej expozícii nerastov Slovenska. Naj...super bolo v Aquarelax v Dolnom Kubíne a na plavárni v Čadci. V tomto meste bola uskutočnená exkurzia v OKRASE, kde účastníci videli výrobu baniek- vianočných a veľkonočných ozdôb. V múzeu pozreli výstavu veľkonočných ozdôb , vajíčok a stálu expozíciu kozmonauta Čerňana, rodáka z Kysúc. Zaujímavá bola aj prehliadka pracovísk Okresného riaditeľstva policajného zboru v Čadci, kde sa dozvedeli viac o práci policajtov , o tom, akým spôsobom a za akým účelom slúži táto inštitúcia verejnosti. Fyzickú kondičku preverila súťaž BUĎ FIT. Po jej ukončení si všetci porovnali svoje výkony a najlepšie boli odmenené. Záver tábora patril návšteve kina , 3D filmové predstavenie Happy feet 2 si všetci pozreli so záujmom. Oddychová činnosť bola realizovaná formou zábavných, spoločenských hier a súťaží, sledovaním krátkych rozprávok, záujmovou a tvorivou činnosťou. Každý odchádzal s novými zážitkami, priateľstvami. Fotografia , účastnícky list a darček budú deťom tieto chvíle jarných prázdnin pripomínať.


Jarný prímestský tábor 2012 Jarný prímestský tábor 2012 Jarný prímestský tábor 2012
Jarný prímestský tábor 2012 Jarný prímestský tábor 2012 Jarný prímestský tábor 2012
Jarný prímestský tábor 2012 Jarný prímestský tábor 2012 Jarný prímestský tábor 2012
Jarný prímestský tábor 2012 Jarný prímestský tábor 2012 Jarný prímestský tábor 2012