Deti, ktoré majú šikovné ručičky sa stretli v Centre voľného času dňa 14. marca 2012 na tvorivej dielničke Čaro Veľkej noci. Už názov všetkých napomenul tematické zameranie činnosti – JAR. S vedúcimi záujmových útvarov CVČ tetou Annou Čičalovou, Danielou Kafčákovou a Máriou Klušákovou si vyrobili veľkonočné ozdoby do detskej izbičky, maľovali kraslice a ozdobovali vajíčka rôznymi technikami. Prekvapením pre všetkých účastníkov bolo občerstvenie – čaj a cukrovinky, ktoré pre účastníkov navarili a napiekli deti zo záujmového útvaru vareška. Počas celého odpoludnia sa tvorivých činností zúčastnilo 38 detí.


Čaro Veľkej noci Čaro Veľkej noci Čaro Veľkej noci Čaro Veľkej noci Čaro Veľkej noci Čaro Veľkej noci