Dňa 19.2.2012 Centrum voľného času v spolupráci s Mestským kultúrno-športovým strediskom Kysucké Nové Mesto zorganizovalo tradičný karneval pre najmenších. Podujatia sa zúčastnilo 127 masiek v sprievode rodičov a rodinných príslušníkov. Každé dieťa dostalo chutný medovníček a 50 najatraktívnejších masiek bolo odmenených vecnými cenami. Nálada bola výborná, postarali sa o ňu veselí šašovia, študenti pomocníci a dobrá hudba.


Karneval  2012 Karneval  2012 Karneval  2012 Karneval  2012 Karneval  2012 Karneval  2012