Predvianočná atmosféra, vôňa vianočného punču a usmievajúca sa tvár pani učiteľky Janky Pavlusíkovej z Centra voľného času privítala účastníkov vedomostnej a zručnostnej súťaže o Vianočného kapra.