Cesta k úspechu býva neľahká, preto ani mnohých slabších neláka...

Dom kultúry v Kysuckom Novom Meste dňa 9. júna 2011 ovládla slávnostná atmosféra. Stretli sa tu víťazi okresných kôl postupových súťaží a olympiád, aby si z rúk pána primátora KNM Ing. Jána Hartela a Mgr. Ladislava Vendrinského, vedúceho odb. školstva MsÚ KNM ako i pani riaditeľky CVČ Mgr. Kamily Bendovej prevzali ocenenia a diplomy . Najúspešnejšími zo všetkých úspešných boli Filip Švábik zo ZŠ Nábrežná KNM a Daniel Dupkala zo ZŠ Dolinský potok KNM.

Detský folklórny súbor Nábrežníček, Minimažoretky, členovia tanečných záujmových útvarov , dievčenská spevácka skupina Vajčovky CVČ , víťazky speváckej súťaže Slávik Slovenska zo ZŠ KNM Nábrežná a Kysucký Lieskovec im zablahoželali kyticou piesní a tanca.

Celkom sa podujatia zúčastnilo 80 účinkujúcich , 120 ocenených žiakov a 7O divákov z radov rodičov, učiteľov a inej verejnosti. CVČ v KNM v mesiaci jún organizuje ešte mnoho podujatí pre deti, TALENTY však boli symbolickým vyvrcholením príležitostnej a pravidelnej záujmovej činnosti CVČ v šk.roku 2010/2011.


Talenty 2011 Talenty 2011 Talenty 2011