Dňa 26.mája 2011 sme uskutočnili v CVČ Deň otvorených dverí v keramickej dielničke.

Na prácu nás detí – členov záujmových krúžkov keramiky sa prišli pozrieť rodičia, kamaráti a iná verejnosť, medzi ktorými sme objavili SKRYTÉ TALENTY.

V priebehu poobedia od l3. oo do l8.oo hod. sa vystriedalo pri hrnčiarskom kruhu a vyskúšalo si prácu s hlinou 38 dospelých a 7 detí.

Členovia krúžku keramiky I.- III. pod vedením Lesanky Bálkovej a tety Majky Klušákovej / zišlo sa nás 16/ pomáhali, radili a usmerňovali svojich rodičov, tety .... pri postupe práce s hlinou a zhotovení výrobku. Každý prejavil manuálnu zručnosť, usilovnosť, trpezlivosť, tvorivosť a fantáziu.

V toto tvorivé odpoludnie k nám zavítal aj pán Mgr. Ladislav Vendrinský z Mestského úradu v KNM . Páčilo sa mu a všetkých nás pochválil.

Súčasťou odpoludnia bola výstavka prác detí ZÚ keramiky a odbornej literatúry. Teta Zuzka a praktikantky v CVČ ,Veronika a Miška , podali všetkým prítomným chutný čaj a malú sladkosť.

Záujem verejnosti o našu prácu v keramnickej dielničke nás veľmi potešil a sme radi, že sme mohli ukázať čo vieme. Všetkým prítomným bude doma účasť na tvorivom odpoludní pripomínať pohľad na vlastnoručne zhotovený výrobok.


Keramika Keramika Keramika