Rybársky krúžok začal v októbri 2010 a už od začiatku prebiehal súbežne na dvoch miestach.

Krúžok v Kysuckom Novom Meste zastrešuje Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto a krúžok v Snežnici zasa ZŠ Snežnica. Do rybárskeho krúžku v Kysuckom Novom Meste sa v priebehu polroka prihlásilo 15 z toho krúžok pravidelne navštevuje približne 10 detí. V snežnickom krúžku bolo prihlásených 12 a pravidelne chodí 6 detí.

Prvé stretnutie mladých rybárov sa uskutočnilo na VN Neslušanka pri veľmi prijemnej udalosti, ktorou bol 11. ročník preteku Kysucký duhák. Pretek sa mladým rybárom veľmi páčil určite aj preto, že sa väčšine podarilo uloviť 2 ryby už po 20 minútach (podaktorí z nich na prvý náhod, mladá rybárka Nikolka Jaššová ulovila pstruha na prázdny modrý háčik...). Po hodine mali už všetci odchytané a radosť z tvárí im nezobralo ani chladné počasie.

01fridrich1 02fridrich2 03fridrich3

O týždeň krúžok pokračoval pri Kysuci pri radoľskom moste praktickým lovom na kostné červy spôsobom na plávanú. Najväčší úspech však mali chalani, ktorí si zvolili muškárku alebo prívlač. Jeden s najmladších členov krúžku Erik Smetana ulovil na muškárku potočáka okolo 35 cm a približne rovnako veľkého pstruha chytil aj skusený prívlačiar Martin Zacher. Nedali sa zahanbiť ani plaváčkari a pochytali tiež nejaké pstruhy, jalce a ostrieže. Poďakovanie patrí rodičom a starým rodičom (Petrovi Smetanovi), ktorí vedúcemu pomohli s dozorom.

Na prvej hodine snežnického krúžku sa podarilo chytiť rybu iba vedúcemu a ešte horšie s úlovkami to bolo v okolí Oškerdy aj na druhej hodine. Mladí rybári a rybárka sa učili nahadzovať a udržiavať kontakt s plaváčikom.

V dôsledku zhoršeného počasia sa na ďalších hodinách mladí rybári v obidvoch krúžkoch venovali spoznávaniu jednotlivých druhov rýb, rozlišovaniu prostredia, v ktorom žijú – rybie pásma, nadobúdali vedomosti o správaní sa rýb pri vyhľadávaní potravy a pri rozmnožovaní.

Začiatkom novembra sa podarilo v jednu peknú slnečnú nedeľu zorganizovať brigádu na odchovnom potoku Latišovka. Dôležitou súčasťou výchovy mladého rybára je vypestovať si vzťah k vode a prírode a to prostredníctvom starostlivosti o naše revíry. Najmä mladšia generácia by mala začať chápať význam dnes tak často podceňovaných malých vodných tokov a vlásočníc akými sú potoky a bystriny. Od nich závisí aká kvalita, teplota vody a najmä rybia populácia nakoniec prežije v riekach. Účasť mladých rybárov na brigáde bola veľmi slabá, čo bolo dôvodom stanovenia určitých pravidiel v krúžku. I napriek tomu sa podarilo postaviť celkom pekný a dúfajme aj funkčný splav,ktorý sa podľa posledných správ celkom pekne prehlbuje. Treba vyzdvihnúť usilovnosť Tomáša Hrušku, Jána Macúša a Martina Zachera, ktorí splav postavili. Brigáda bola spojená s opekačkou v prekrásnom prostredí vadičovskej doliny.

04latisovka1 05latisovka2 06latisovka2

Snežnický krúžok začal ekologickú výchovu sadením stromčekov. V regulovanej časti nad dedinou, ktorá spôsobila povodne v minulom roku, sa ich podarilo zopár zasadiť. Na jar uvidíme, koľko sa ich ujalo.

V novembri dostali mladí rybári za úlohu vyhľadať na internete vplyvy človeka na životné prostredie. To ako lesné hospodárstvo, regulácie potokov, tuhý komunálny odpad, chemický posyp a nefunkčné alebo chýbajúce čističky výrazne ovplyvňuje život vo vode, bolo okrem iného predmetom niekoľkých stretnutí.

Začiatkom decembra sa mladí rybári v oboch krúžkov začali pripravovať na vedomostnú Súťaž o vianočného kapra. Otázky z oblasti ichtiológie, zákona o rybárstve, vyhlášky, ekológie ale aj spoznávania našej organizácie, boli stredobodom pozornosti posledných dvoch stretnutí pred súťažou.

07vianocnykapor 08lovnemiery 09test 10test2 11test3

Súťaž o vianočného kapra prebiehala veľmi dobre a s výsledkami detí sa nedá byť nespokojný, pretože väčšina mladých rybárov spravila test s minimálnym množstvom chýb a víťazstvo bolo veľmi tesné. Nakoniec boli udelené dve prvé miesta. Poučením pre budúci ročník by mohlo byť to, aby si vedúci prizval k súťaži aspoň 2 asistentov, pretože nestíhal opravovať testy. Účasť bola neskutočná, prišlo viac detí ako v tých najoptimistickejších očakávaniach. Bolo potrebné dodatočne tlačiť testy, pretože prišlo 17 detí (v minulom ročníku prišli štyria). Súťaže sa zúčastnilo 13 mladých rybárov z rybárskeho krúžku a 4 mladí rybári, ktorí do krúžku nechodia (Matúš Hrubý, Dávid Hrubý, Michal Káčer, Patrik Ozaniak). Hlavným sponzorom súťaže bola MO SRZ Kysucké Nové Mesto a organizačne ju zastrešovalo Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste.

12kapor 13kapor2 14kapor3 15kapor4 16kapor5

Boli udelene dve prvé miesta a víťazmi sa stali Samuel Fecenko a Martin Zacher. Na druhom mieste sa umiestnil najmladší súťažiaci Erik Smetana. Na treťom mieste sa umiestnil Tomáš Hruška. Na konci súťaže čakal na členov krúžku darček v podobe kapra, ktorý pod vianočný stromček venovala naša miestna organizácia. Celkovo tak bolo odovzdaných 15 kaprov a ďalšie hodnotné ceny.

Kapra pod vianočný stromček dostali:

Tomáš Hruška

Erik Smetana

Martin Zacher + hlavna cena

Christián Galvánek

Daniel Králik

Ján Macúš

Janko Fridrich

Tomáš Barčík

Maťo Mihalda

Samuel Fecenko + hlavná cena

Nikola Jaššová

Jakub Fech

Boris Jaššo

17kapor6

V novom kalendárnom roku sa krúžok začal uberať praktickým smerom. Popri prehlbovaní a opakovaní vedomostí z oblasti rybárskeho práva, sa žiaci učia spoznávať jednotlivé spôsoby lovu rýb a osvojujú si návyky a zručnosti vo viazaní uzlov a pripravovaní rôznych náväzcov. Koncom januára a celý február, popri iných činnostiach, viažu umelé mušky a rozpoznávajú jednotlivé spôsoby muškárenia. Popri tom postupne osvojujú základné informácie z oblasti entomológie – jednotlivé druhy hmyzu, správanie sa a životný cyklus.

18fecenko 19galvanek 20smetana 21smetana2 22zacher

Materiálne vybavenie praktických činností z veľkej časti sponzorovalo CVČ Kysucké Nové Mesto pod vedením Mgr. Kamily Bendovej a tiež naša miestna organizácia, ktorá na tieto účely venovala nemalé prostriedky. V neposlednom rade treba poďakovať Petrovi Heldovi alias Cortonovi, ktorý krúžok pri štarte vybavil háčikmi a ďalšími pomôckami, a tiež Ivanovi Martiškovi alias Adminovi, Michalovi Ivánkovi a Jurajovi Jaššovi, ktorí požičali stojany na viazanie mušiek. Viazacími materiálmi krúžok sponzorovali Ľubomír Kordoš a Janči Táborecký z firmy Starfish Liptovský Mikuláš. Takisto veľké poďakovanie patrí Palovi Kubjatkovi, Jurajovi Jaššovi a Ivanovi Martiškovi alias Aminovi za snahu získať pre krúžok čo najviac materiálnych prostriedkov, bez ktorých by krúžok nemohol takto fungovať.

V budúcich mesiacoch sa žiaci krúžku plánujú zapojiť do súťaže o najlepšieho viazača. 26. marca sa zúčastnia muškárskej soboty, ktorá sa uskutoční v mestskej športovej hale. A na najbližších stretnutiach majú prisľúbenú návštevu najlepších pretekárov našej organizácie, ktorí im okrem muškárenia priblížia aj ďalšie spôsoby lovu rýb, predovšetkým prívlač a lov kaprov na boilies.