Dokumenty Typ
Aktualizačné vzdelávanie 2021/2022 PDF
Školský poriadok PDF
Registratúrny poriadok PDF
Výchovný program Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto PDF
Kolektívna zmluva PDF