Vyhodnotenie okresného kola súťaže


S L Á V I K    S L O V E N S K A    2015

 

 

Okresné kolo 25. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2015 sa konalo dňa 23.4.2015 v priestoroch Základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste .


Dvadsaťpäť aktívnych účastníkov súťaže a 14 divákov prežilo príjemné kultúrne dopoludnie. Organizátor /CVČ/ vyjadruje poďakovanie všetkým pedagógom ZUŠ a ZŠ , ktorí sa podieľali na príprave žiakov a prispeli k úspešnému priebehu nielen školských, ale aj okresného kola.

Do krajského kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na l. mieste v každej kategórii.
Víťazi dostali vecné odmeny, všetci súťažiaci diplomy- za umiestnenie, alebo za účasť,
pre účastníkov súťaže bolo zabezpečenie občerstvenie.

 

Výsledky :

 

I. kategória :

1. miesto Nina Tokáriková, ZUŠ Kysucký Lieskovec
2. miesto Anna Hrubá, ZŠ Clementisova , Kysucké Nové Mesto
3. miesto Simona Šutáková, ZUŠ Kysucké Nové Mesto

 

II. kategória :

1. miesto Júlia Mrmusová, ZUŠ Kysucké Nové Mesto
2.miesto Emma Tokáriková, ZUŠ Kysucký Lieskovec
3.miesto Peter Kubala, ZŠ Nesluša

 

III. kategória :

1. miesto Jana Mihaldová , ZUŠ Kysucký Lieskovec
2. miesto neudelené
3. miesto Erika Jantošíková, ZUŠ Kysucké Nové Mesto
Denisa Fujašová, ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto

 

Blahoželáme .


Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria
Fotogaléria Fotogaléria Fotogaléria