mladšie žiačky
1. ZŠ Dolinský potok
2. ZŠ Clementisova
3. ZŠ Nábrežná
4. ZŠ Povina

mladší žiaci
1. ZŠ Nábrežná
2. ZŠ Povina
3. ZŠ Dolinský potok
4. ZŠ Clementisova

starší žiaci
1. ZŠ Nábrežná
2. ZŠ Rudina
3. ZŠ Clementisova
4. ZŠ Povina
5. ZŠ Dolinský potok
6. 6. ZŠ Nesluša

staršie žiačky
1. ZŠ Clementisova
2. ZŠ Dolinský potok
3. ZŠ Rudina
4. ZŠ Nábrežná
5. ZŠ Povina