Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR Bratislava
Organizátor : CVČ Kysucké Nové Mesto s poverením KŠU Žilina
Spoluorganizátor: ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto
Termín : 16.1.2012
Miesto konania : ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto

Veková kategória: študenti SŠ: 1.1.1992, žiaci ZŠ:1.1.1996 a mladší
Účasť : študenti SŠ/3/, ZŠ4/
Rozhodca : Mgr. Igor Ševec

Fin.zabezpečenie : rozhodcovské, občerstvenie, diplomy, športové poháre, pitný režim, MTZ

 

Výsledky – stredné školy

Kat. študenti
1. Gymnázium KNM
2. SŠ-ul. Nábrežná
3. SOU- stroj. KNM

Kat. študentky
1. SŠ- ul. Nábrežná
2. Gymnázium KNM
3. SOŠ – stroj. KNM

Výsledky – základné školy:

Kat. žiaci
1. ZŠ Kysucký Lieskovec
2. ZŠ Clementisova A
3. ZŠ Clementisova B
4. ZŠ Nábrežná KNM