Tvorivý svet obsadený.

 

 

Centrum voľného času, Komenského 1163/40, Kysucké Nové Mesto

Tvorivý svet 8.7.-12.7.2019

Vážený rodič,

poplatok za tábor môžete uhradiť aj cez internet banking do 30.5.2019 na

číslo účtu:SK 9202 0000 0000 1932475553

variabilný symbol: 08120719

do poznámky uveďte meno, priezvisko dieťaťa a názov tábora. Poplatok 60 €.

Tvorivý svet