Plán podujatí na mesiac marec 2019

Dátum           Akcia                                     Miesto                                                  

 

1.3.2019                               Mladý kutil                                    SOŠS                                     

4.3.2019                               Jarný prímestský tábor                    CVČ                                       

5.3.2019                               JPT- minizoo, film                           Žilina                                     

6.3.2019                               JPT – športové súťaže, knižnica        KNM                                     

7.3.2019                               JPT- Aquarelax                              Dolný Kubín                        

8.3.2019                               Hry, súťaže, detský park                 Mojša                                   

12.3.2019                             Rýchly a obratný                            Telocvičňa                           

13.3.2019                             Rýchly a obratný                            Telocvičňa                           

13.3.2019                             OK Fyzikálna olympiáda                    CVČ                                       

14.3.2019                             Exkurzia – Diagnostický ústav           Liet.Lúčka            

19.3.2019                             OK Florbal ZŠ – dievčatá                  ŠH                                         

19.3.2019                             Exkurzia KIA Motors                         KIA                                        

20.3.2019                             OK Volejbal SŠ                                SPŠ                                        

21.3.2019                             OK Florbal ZŠ – chlapci                     ŠH                                         

22.3.2019                             OK Chemická olympiáda Dz                ZŠ Clem.                               

22.3.2019                             OK Volejbal ZŠ                                Nábrežná                             

25.3.2019                             Jar je tu – exkurzia                          Ochodn., KL                        

26.3.2019                             Pytagoriáda P3,P4,P5                       MsKŠS                                  

27.3.2019                             Pytagoriáda P6,P7,P8                       MsKŠS                                  

29.3.2019                             Hviezdoslavov Kubín                         ZUŠ                                                                                                                                               

Prieb                                     Beseda s kriminaliskou                      SPŠ IT                    

Prieb.                                    Beseda s kriminalistkou                     ZŠ Nábr.

 

Mgr. Kamila Bendová, riaditeľka CVČ