Milí rodičia a priatelia školy,

 

Občianske združenie Pohoda 1 bolo založené dňa 22.12.2005.

Cieľom združenie je podporovať mimoškolskú činnosť detí a mládeže, pomáhať pri zabezpečovaní podujatí z oblasti kultúry, prírodovedy, techniky a športu, realizovať stretnutia detí a mládeže s dospelými, realizovať programy a projekty orientované na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálnopatologickými javmi, spolupracovať s občianskymi združeniami, štátnymi i neštátnymi inštitúciami v SR, organizovať podujatia pre deti a mládež v čase prázdnin.

Občianske združenie má príjem len z 2 % daní daňovníkov.

 

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

 

deti